เกาะฮายบราซิล (Hy Brasil)ความลึกลับของเกาะมนุษย์ต่างดาว

Share
Copy the link

สถานที่โบราณ#เรื่องลึกลับ#สิ่งมหัศจรรย์ เกาะฮายบราซิล (Hy Brasil) คือเกาะที่มีตำแหน่งอยู่ในทะเลเหนือแอตแลนติก มนุษย์ต่างดาวที่เป็นเพื่อนร่วมโลกที่มีการทดลองวิทยาศาสตร์หรือมีการให้ข้อมูลโดยการสมมุติขึ้นมาว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างที่คนต่างดาวเป็นคนสร้างขึ้นให้กับโลกมนุษย์