อันดับ 8 ความลึกลับของโลก หาคำตอบยากมากจนหาไม่ได้

Share
Copy the link

ในอีกแนวคิดหนึ่ง .. ไม่เฉพาะเรื่องโชคลาง หรือการทำนายทายทัก เท่านั้น ที่เรายังหาคำตอบไม่ได้ แต่จริงๆเรื่องทางวิทยาศาสตร์บางเรื่องที่คนบนโลกต่างก็ยังไม่รู้ว่าเป็นอย่างไร ยังหาคำตอบไม่ได้เลยแบบเต็ม 100% ของเรื่องนอกโลกที่ยังค้นหาไม่เจอกับคำตอบ