บุญวาสนาพาส่งไปยังเมืองทิพย์ หายตัว 2 วัน กลับมาเล่าสิ่งลี้ลับ!! ก่อน!! เสียชีวิต!

Share
Copy the link

คนมีบุญวาสนาพาส่งไปยังเมืองทิพย์ มีหนึ่งในร้อยที่จะมีโอกาสฝึกฝนทางจิตใจและวิธีการด้วยความเป็นก่อนการทุ่มเท ซึ่งเป็นที่น่าทั้งในสามรสของพระสงฆ์คือ ฉันท์ บาตร ซึ่งเห็นในสังคมในเชิงลบและการทำสิ่งบ่อย ๆ ต่อเรื่องสุขสันต์ในสังคม