17 สิ่งแสดงถึงคุณมีพญานาคเป็น “สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตัว”

Share
Copy the link

ขอสายพญานาคได้รับรู้ และยกระดับจิตวิญญาณขึ้นพร้อมกัน ขอปู่ย่า เทวาประจำตัวดลใจ ขอแสงสว่างบังเกิดในดวงตาที่สาม เรื่องราวเกี่ยวกับพญานาคไม่ได้มีหลักฐานประวัติศาสตร์ที่ชัดเจน และมักเป็นเรื่องราวที่ถูกสืบทอดผ่านเพลงพื้นบ้าน บางเรื่องนำเสนอพญานาคเป็นเทพเจ้าหรือประจำชาติที่มีศักดิ์เป็นเจ้าแห่งน้ำและธรรมชาติ