ไขปม”มนุษย์ต่างดาว”ไม่ติดต่อโลก ไร้ผู้ช่วยสร้างเทคโนโลยี

Share
Copy the link

ในนามของวิทยาศาสตร์ ไม่มีข้อมูลหรือหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ยืนยันมีมนุษย์ต่างดาวหรือสิ่งมีชีวิตต่างดาวเข้ามาในโลก หรือมีการติดต่อโดยตรงกับมนุษย์ ในการค้นหาชีวิตนอกโลก มนุษย์ต้องการหาหลักฐานวิทยาศาสตร์ที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ โดยใช้เทคโนโลยีต่างๆ เช่น กล้องทางโทรทรรศน์ที่มีความละเอียดสูง และรางวัลสำหรับผู้ค้นพบชีวิตนอกโลกยังไม่ได้มีการจ่าย