เรื่องราวลึกลับที่เป็นปริศนาของนครโบราณที่หายสาบสูญที่ซ่อนอยู่ในป่าลึก ที่น่าค้นหา

Share
Copy the link

ในป่าลึกหนึ่งของโลกนี้ มีเรื่องราวลึกลับเกิดขึ้นเกี่ยวกับนครโบราณที่หายไปอย่างปริศนา เมื่อคนในยุคโบราณยังคงมีสิ่งก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่และทันสมัยอยู่ นครนี้เป็นสัญลักษณ์ของความเจริญรุ่งเรืองในยุคก่อนประวัติศาสตร์ เมื่อชาวบ้านยังเคยสร้างสรรค์และต่อสู้กับธรรมชาติอย่างมากเพื่อสร้างบ้านเมืองของตนเอง แต่เมื่อวันหนึ่งนครนี้หายไปจากแผนที่โดยไม่มีร่อซื้อและไม่มีใครทราบสาเหตุ