สารดคี กระสวยอวกาศที่อยู่นอกโลก เข้าสู่วงโคจรโลก

Share
Copy the link

กระสวยอวกาศ รถบรรทุกขนาดใหญ่ที่จะพาเราขึ้นสู่วงโคจรของโลก มันแข็งแกร่ง ทรงพลัง แต่ก็เปราะบาง การทำงานของมันซับซ้อน ความลับกระสวยอวกาศ (UFO: Unidentified Flying Object) หมายถึงวัตถุหรือวัตถุประสงค์ในอวกาศที่ถูกสังเกตแต่ไม่สามารถระบุต้นกำเนิดหรือธรรมชาติของมันได้โดยแน่ชัด มีรายงานของผู้คนทั่วโลกที่เคยเห็นกระสวยอวกาศในรูปแบบต่าง ๆ