สัญญาณวิทยุลึกลับ “หลุมดำ” รัสเซียกลับจากนอกโลก คือ ดวงจันทร์

Share
Copy the link

กล้องโทรทรรศน์ FAST(ฟาสต์) ของจีน ตรวจพบ “หลุมดำ GRS 1915+105” ขนาดดวงดาว เริ่มปล่อยสัญญาณวิทยุลึกลับออกมา อีกหนึ่งประเด็นที่สามารถจับสัญญาณเสียงคลื่นวิทยุที่ปล่อยออกมาที่ถือได้ว่าเป็นหลุมดำขนาดเล็กที่ยังต้องหาคำตอบจากคลื่นให้ได้