สถานที่ลึกลับที่เชื่อว่าเป็นประตูทะลุมิติ เหมือนในภาพยนตร์ที่สร้างความตะลึง

Share
Copy the link

หลายทศวรรษมาแล้วที่มนุษยชาติได้มีความสำเร็จในการค้นพบสถานที่ลึกลับที่ถูกเชื่อว่าเป็นประตูทะลุมิติที่เปิดโอกาสให้เราเข้าไปยังมิติอื่น ๆ ที่เราไม่เคยรู้จักมาก่อนนี้ สถานที่นี้ถูกค้นพบในหนึ่งในทุกมุมโลก แต่ที่สำคัญที่สุดคือ “ประตูทะลุมิติ” ที่ตั้งอยู่ในภูเขาเสมอ