วิธีขอพร ครูกายแก้ว | อีจัน EJAN ความเชื่อและความนับถือ

Share
Copy the link

ความเชื่อและความนับถือต่อ “ครูกายแก้ว” นั้นยังคงสืบทอดต่อมาโดยคนในประเทศกัมพูชา และเรื่องราวดังกล่าวได้สร้างเครื่องเสียงสำหรับประชาชนที่มีความสำคัญในการเรียนรู้และปฏิบัติศาสนาในชีวิตประจำวันของพวกเขา หวังงานได้งานหวังโชคลาภได้ผล ! วิธีขอพร ครูกายแก้ว ให้สัมฤทธิ์ผล สมปรารถนา รวยปัง งานแน่นสมหวังทุกประการ.. บูชาเสริมศิริมงคล …