ตอน ลูกค้าที่รู้จัก • คุณมะลิ | THE GHOST RADIO

Share
Copy the link

ประสบการณ์เรื่องเล่าที่คำสาบานทำให้คนกลายเป็นคนหนึ่งที่ไม่มีชีวิตอยู่ต่อในเรื่องของการหักหลังในการทำงานที่อาจจะทำให้อีกคนต้องเลือดร้อนเพราะตำแหน่งที่อยากได้ ดังนั้นเรื่องเล่าเรื่องนี้อาจจะเป็นคติเตือนใจให้แก่ผู้ที่ได้ฟังและไม่ว่าจะอยู่วัยไหนก็ยังสามารถถือไปเป็นคติในการใช้ชีวิตได้