เล่าสืบทอดต่อกันมา รวมเรื่องเล่าพญานาคของพระอริยสงฆ์

Share
Copy the link

ตำนาน เรื่องเล่าสืบทอดต่อกันมา จัดทำขึ้นเพื่อถ่ายทอดคำสอนของพระคุณเจ้าเนื้อหาอาจคลาดเคลื่อน ความเชื่อในพญานาคมักจะเกี่ยวข้องกับการให้บวชเพื่อขอความคุ้มครองก่อนเข้าป่า และยังมีการนำพญานาคขึ้นเพื่อนำมาทำพิธีทางศาสนาและประเพณีต่างๆ