” มนุษย์ต่างดาว ” ผู้สร้างโลกขึ้น และกำลังจัเป็นผู้ทำลายโลก

Share
Copy the link

มีรายงานและเหตุการณ์หลายแห่งทั่วโลกที่คนได้รายงานการมองเห็น UFO หรืออุปกรณ์บินที่ไม่รู้จักที่เคลื่อนที่อยู่ในทวีปอื่น ๆ และสิ่งเหล่านี้มักถูกจับภาพหรือถ่ายวีดีโอ แต่หลายครั้งไม่สามารถยืนยันต้นตอของมนุษย์ต่างดาวได้ แต่ยังไม่มีหลักฐานทางวิทยาที่ชัดเจนที่ยืนยันความจริงของมนุษย์ต่างดาว