ลองมนต์ดำของเขมร ลองของถึงตาย | อย่าเที่ยวลบหลู่กับของแบบนี้

Share
Copy the link

ลองของเขมร มนต์ดำระวังถึงตาย ใช้เพื่อเตือนให้คนระวังตัวเองและไม่ละเมิดพื้นที่ของเขมรที่อาจเป็นอันตราย หรือเป็นเสียงเตือนในกรณีอื่น ๆ ที่อาจเสี่ยงต่อชีวิตติดต่อโฆษณา อย่าลบหลู่หรือพูดในสิ่งที่ไม่ดีกับสิ่งที่เราไม่เห็นจะดีที่สุดหรือสนับสนุนรายการ เท่านั้น