อสูรเทพแห่งโชคลาภ พิธีเบิกเนตร “ครูกายแก้ว” บรมครูไสยเวทย์

Share
Copy the link

พิธีเบิกเนตร “ครูกายแก้ว” บรมครูไสยเวทย์ อสูรเทพแห่งโชคลาภ การเบิกเนตรนี้เชื่อว่าจะมีผลเมื่อมีคำมนุษย์ที่เล่าขึ้นเพื่อใช้ในวัตถุประสงค์ที่ต่างกัน เช่น เพื่อเรียกดึงโชคลาภ การรักษาความสมดุล หรือเพื่อเปิดทางให้กับความเจริญรุ่งเรือง แม้ว่าเรื่องราวเหล่านี้จะเป็นส่วนของความเชื่อ