ไขปริศนาเอเลี่ยนนอกโลก ในห้วงอวกาศอันเวิ้งว้าง

Share
Copy the link

ในห้วงอวกาศอันเวิ้งว้างนั้น มีปริศนาที่เราไม่รู้อีกนานัปการ โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตอันทรงภูมิ หรือเอเลี่ยน “สมการเดรก” (Drake Equation) ที่เกี่ยวกับการศึกษาด้านชีววิทยาอวกาศและการค้นหาสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญาจากดาวอื่น ๆ มีโอกาสทางสถิติที่สิ่งมีชีวิตนอกโลกจะอยู่ในห้วงอวกาศ