ปฏิบัติการฝ่าเพลิงดวงอาทิตย์กับยานอวกาศ การสำรวจที่อันตราย

Share
Copy the link

ดวงอาทิตย์คือดาวฤกษ์ที่แสนธรรมดาตัวหนึ่ง ไม่ได้สลักสำคัญอะไรเมื่อเทียบกับความยิ่งใหญ่ของจักรวาล การฝ่าเพลิงดวงอาทิตย์ในยานอวกาศเป็นกระบวนการทางเทคนิคที่มุ่งหวังจะส่งมนุษย์หรืออุปกรณ์ไปสู่ดวงอาทิตย์เพื่อศึกษาและสำรวจดวงอาทิตย์และสภาพแวดล้อมบริเวณดวงอาทิตย์โดยตรง การฝ่าเพลิงดวงอาทิตย์มีความยากลำบากและเสี่ยงสูง