บุญพระกรรมฐาน “ลึกลับวิญญาณหลอน” รอดพ้นจากความทุกข์ได้

Share
Copy the link

วิญญาณหลอนในห้องอาถรรพ์ รอดพ้นจากความทุกข์ได้ เพราะบุญพระกรรมฐานที่คนอุทิศให้กับโลกวิญญาณที่ทำให้ได้รับบุญกุศลที่ท่านได้อุทิศให้ แน่นอนว่าสามารถสื่อจิตหรือสื่อถึงการสัมผัสกันได้ ซึ่งท่านพยายามที่จะปลดปล่อยวิญญาหลอนนี้ให้ไปอยู่ในภพภูมิที่ดี