ถอดความหมายบทสวดบูชา “ครูกายแก้ว” บรมครูผู้เรืองเวทย์

Share
Copy the link

ยังถกเถียงกันหลากหลายกับภาพของ “ครูกาย” บรมครูผู้เรืองเวทย์ ที่มีการนำประวัติศาสตร์มาเชื่อมโยง ว่าเป็นครูบาอาจารย์ของ พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 … ที่ได้ประสบผลในการศึกษาวิชาไสยเวทย์ที่ทำให้กลายเป็นครึ่งคนครึ่งนก โดยนกเป็นนกการะเวกที่เป็นสัตว์ในตำนาน