ตำนานพญานาคราช สัตว์ในตำนานสร้างความเชื่อมากมาย

Share
Copy the link

พญานาคยังคงมีบทบาทสำคัญในวัฒนธรรมไทยเป็นที่นับถืออย่างสูง แม้ในสมัยปัจจุบัน การให้ความเคารพและเชื่อมั่นในพญานาคยังคงเป็นสิ่งที่คนไทยเราให้ความสำคัญอยู่ ไม่ว่าจะเป็นในการทำประเพณีทางศาสนา ตำนาน #นาคราช #พญานาค.