“ดาวนอกโลก”สะท้อนแสง ทำเอาตะลึง หลักฐานใหม่“ดาวศุกร์”อาจมีชีวิต

Share
Copy the link

นักดาราศาสตร์ค้นพบ “ดาวนอกโลก” ดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ ซึ่ง มีเมฆเป็นโลหะและแร่ซิลิเกต ทำให้คล้ายกระจกบานใหญ่ในอวกาศ การฟังสัญญาณระหว่างดาวเป็นอีกวิธีที่มนุษย์ใช้ในการค้นหาชีวิตนอกโลก โดยการใช้ระบบกำลังออกแบบมาเพื่อรับสัญญาณจากดาวอื่น ๆ ที่อาจมีลักษณะที่บ่งบอกถึงการมีชีวิต