ญาณเหนือเมฆ ความลับพญานาค ที่เป็นสัตว์ในวรรณคดี

Share
Copy the link

นาคเป็นสัตว์ที่มีลักษณะเป็นงูในวรรณคดีไทย มักจะมีการพูดถึงในบทกวีหรือบทร้อยเพลง พญานาคนั้นมักมีลักษณะเป็นนาคขนาดใหญ่ มีสีเขียวหรือเงิน มีดวงตาสีแดง เรื่องราวต่าง ๆ เกี่ยวกับพญานาคส่วนใหญ่มักจะเกี่ยวข้องกับการคุ้มครองและการให้คำปรึกษาในการดำเนินชีวิตของมนุษย์