ออกอากาศมากมายหลากหลายเหตุการณ์ สัญญาณลึกลับจากนอกโลก

Share
Copy the link

Influencer สายวิทย์ Part 2 สัญญาณลึกลับจากต่างดาว ที่เสมือนเป็นพลังงานอะไรบางอย่างจากนอกโลก ที่คนส่วนใหญ่ก็เคยเห็นและได้ดูข่าวออกอากาศมากมายหลากหลายเหตุการณ์ ความพยายามในการตรวจรับสัญญาณจากนอกโลกมาเป็นระยะเวลา ประมาณ100 …