วามศรัทธาและเกียรติยศในกัมพูชา ครูกายแก้ว บรมครูผู้เรืองเวทย์ ขลังมากจนขนลุก

Share
Copy the link

คลิปนี้ต้อมพาทุกคนมาสักการะ “ครูกายแก้ว บรมครูผู้เรืองเวทย์” ยังเทวสถานที่ขึ้นชื่อในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ และการขอพร นั่นคือ … “ครูกายแก้ว” ถือเป็นสัญลักษณ์ของความศรัทธาและเกียรติยศในกัมพูชา คนที่ได้รับพระรูปนี้ให้แสดงถึงการเคารพและเครื่องนับถือที่ลึกซึ้งต่อพระองค์นี้